co to jest konkurencja

Dlatego wyjaśniamy, co to jest nieuczciwa konkurencja i na czym polega jej zwalczanie. Co to jest nieuczciwa konkurencja? Przykłady nieuczciwej konkurencji Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją… A jakie czyny uznawane są za nieuczciwą konkurencję? Podajemy przykłady….prawo o

Reklamy a nieuczciwa konkurencja Reklamy wprowadzające w błąd często definiowane są jako czyn nieuczciwej konkurencji. Dzieje się tak wtedy, gdy zagrażają lub naruszają one interesy innych przedsiębiorców…. W kontekście nieuczciwej konkurencji kontrowersyjna jest reklama porównawcza oraz reklama naśladowcza….prawo o

Meta tagi i nieuczciwa konkurencja w sieci Spam jako forma nieuczciwej konkurencji w internecie Nieuczciwa konkurencja w internecie – gdzie zgłaszać? Na czym polega nieuczciwa konkurencja… Na czym polega nieuczciwa konkurencja w internecie, gdzie można zgłaszać naruszenia prawa? Na czym polega nieuczciwa konkurencja w internecie? Cybersqatting – co to jest? Czym jest typosqatting?…prawo o

Prawnik pomoże więc rozstrzygnąć kwestię czy dana nazwa firmy nie spowoduje roszczeń ze strony konkurencji. Sklep internetowy nie może odnosić się do nazwy innego istniejącego już sklepu…. Przy wyborze domeny internetowej trzeba brać pod uwagę wszystkie kwestie dotyczące firmy oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Wybrana przez ciebie domena nie może naruszać przepisów (a dzieje się tak jeśli powstaną dwa identyczne adresy internetowe)….prawo o

Prawami konsumentów zajmuje się UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest to centralny urząd antymonopolowy, który działa zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów…. Ustawa dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy w sposób nieuczciwy i nierzetelny oferują swoje usługi, wprowadzając konsumenta lub konsumentów w błąd, jak i tych przedsiębiorców, którzy prowadzą nieuczciwe praktyki związane z działalnością i konkurencją na…prawo o

Jest ono regulowane przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo własności przemysłowej, ustawę o ochronie baz danych i ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji….prawo o

Jej celem jest stworzenie warunków dla wspierania równoprawnej konkurencji wśród firm świadczących usługi telekomunikacyjne, ale też rozwój infrastruktury, zapewnienie użytkownikom korzyści wynikających z usług zróżnicowanych cenowo i jakościowo….

Wszędzie otaczają nas różnorodne efekty czyjejś pracy. Są to rezultaty działalności naukowej, artystycznej czy też wynalazczej, których wyniki mają przysłużyć