co to jest nękanie

W obecnych cz Gdy nękanie trwa, a problem nie jest zgłoszony, może nawet doprowadzić do urojeń, ataków paniki, myśli samobójczych….prawo o

Jak sobie radzić z uporczywym nękaniem? Co zrobić, aby udowodnić stalking? Gdzie zgłaszać prześladowanie, naruszenie prywatności? Kim jest stalker?… Rodzina, przyjaciele, koledzy z pracy to osoby, które często bezpośrednio uczestniczą w zdarzeniach, które wypełniają znamiona przestępstwa uporczywego nękania….prawo o

Zaczął śledzić i nękać telefonicznie trzy osoby – dwie nastolatki i jedną dorosłą kobietę. A to tylko wierzchołek góry lodowej. Policja ustaliła, że stalker upatrywał ofiary na przystankach autobusowych…. W końcu przydzielono kobiecie policyjną obstawę, a wynajęty prawnik zaczął naciskać na organy śledcze, aby ścigać stalkera, jako że dopuścił się on czynów karalnych – gróźb, zniszczenia mienia, naruszenia miru domowego i uporczywego nękania….prawo o

Stalking, czyli uporczywe nękanie to przestępstwo, które w znacznej mierze może być realizowane przez sieć. Mowa o wysyłaniu pokrzywdzonej osobie e-maili, zamieszczaniu obraźliwych wpisów w social mediach na jej temat, wykorzystywaniu jej zdjęć itp….

Warto jednak podkreślić, że za stalking uznaje się co najmniej kilkukrotne nękanie ofiary. Stalking w internecie Stalkerzy bardzo często wykorzystują narzędzia internetowe do swoich działań…. Zgodnie z art. 190a §1 Kodeksu karnego, ten, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3….