co to konkurencja

Dlatego wyjaśniamy, co to jest nieuczciwa konkurencja i na czym polega jej zwalczanie. Co to jest nieuczciwa konkurencja? Przykłady nieuczciwej konkurencji Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją? Co to jest nieuczciwa konkurencja?…A jakie czyny uznawane są za nieuczciwą konkurencję? Podajemy przykłady. prawo IT w

Meta tagi i nieuczciwa konkurencja w sieci Spam jako forma nieuczciwej konkurencji w internecie Nieuczciwa konkurencja w internecie – gdzie zgłaszać? Na czym polega nieuczciwa konkurencja w internecie?…Na czym polega nieuczciwa konkurencja w internecie, gdzie można zgłaszać naruszenia prawa? Na czym polega nieuczciwa konkurencja w internecie? Cybersqatting – co to jest? Czym jest typosqatting? prawo IT w

Reklamy a nieuczciwa konkurencja Reklamy wprowadzające w błąd często definiowane są jako czyn nieuczciwej konkurencji. Dzieje się tak wtedy, gdy zagrażają lub naruszają one interesy innych przedsiębiorców….W kontekście nieuczciwej konkurencji kontrowersyjna jest reklama porównawcza oraz reklama naśladowcza. prawo IT w

Prawami konsumentów zajmuje się UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest to centralny urząd antymonopolowy, który działa zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów….Ustawa dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy w sposób nieuczciwy i nierzetelny oferują swoje usługi, wprowadzając konsumenta lub konsumentów w błąd, jak i tych przedsiębiorców, którzy prowadzą nieuczciwe praktyki związane z działalnością i konkurencją prawo IT w

Przy wyborze domeny internetowej trzeba brać pod uwagę wszystkie kwestie dotyczące firmy oraz czynów nieuczciwej konkurencji….Prawnik pomoże więc rozstrzygnąć kwestię, czy dana nazwa firmy nie spowoduje roszczeń ze strony konkurencji. Sklep internetowy nie może odnosić się do nazwy innego istniejącego już sklepu. prawo IT w

Jej celem jest stworzenie warunków dla wspierania równoprawnej konkurencji wśród firm świadczących usługi telekomunikacyjne, ale też rozwój infrastruktury, zapewnienie użytkownikom korzyści wynikających z usług zróżnicowanych cenowo i jakościowo. prawo IT w