co to prawo autorskie

Czym jest prawo autorskie? Czy treści ze stron internetowych podlegają prawu autorskiemu? Osobiste prawa autorskie Autorskie prawa majątkowe Czy można kopiować treści ze stron internetowych? Prawo przedruku Prawo cytatu Czym jest prawo autorskie?…Osobiste prawa autorskie Więź twórcy z jego dziełem jest określana przez osobiste prawa autorskie. prawo IT w ,

Tego typu umowa jest regulowana przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie są niezbywalne i przysługują ich właścicielowi bez wymogu spełniania jakichkolwiek formalności….Jest to pojęcie zbiorcze, które obejmuje dwie kategorie tj. prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej. Ich wspólną cechą jest niematerialny charakter własności oraz ich terytorialna ochrona. prawo IT w ,

Obsługa prawna e-commerce – czy potrzebna?

Autorskie prawa majątkowe mogą być przeniesione na właściciela witryny kiedy zleca on wykonanie strony internetowej czy logotypu….Warto jednak wiedzieć, że prawa autorskie nie zostają tu przepisane automatycznie – konieczne jest zawarcie pisemnej umowy między wykonawcą a zlecającym. prawo IT w ,

Jeśli w ramach serwisu internetowego możliwe jest udostępnianie treści przez użytkowników, wówczas nie można zapomnieć o kwestii praw autorskich. prawo IT w ,