kiedy wygasają autorskie prawa majątkowe

Jeśli chodzi o prawa autorskie majątkowe utworów współtworzonych przez kilku twórców, to dopiero wygasają one po upływie 70-ciu lat od śmierci ostatniego autora…. Tak samo wygląda kwestia udostępniania dzieła tylko najbliższym znajomym – z punktu widzenia prawa autorskiego nie jest to naruszeniem. Kiedy wygasają prawa…prawo o ,