naruszenie rodo

Wszelkie naruszenia RODO są karane w zależności od charakteru i okoliczności naruszenia. Kary te mogą być dla wielu firm dotkliwe, warto więc wiedzieć, jak wdrożyć ochronę danych osobowych w firmie i stosować się do RODO….Została ona poszerzona o strategię bezpieczeństwa, rejestr operacji przetwarzania danych osobowych, politykę bezpieczeństwa dostosowaną do specyfiki firmy, rejestr incydentów, rejestr upoważnień, politykę monitorowania i reagowania na naruszenia RODO, prawo IT w , , , , , ,