nękanie kodeks karny

Według Kodeksu karnego, za stalking uznaje się uporczywe nękanie oraz podszywanie się pod inną osobę. A co kryje się pod tym pojęciem?…prawo o ,

Polski kodeks karny definiuje stalking jako uporczywe nękanie, które powoduje u pokrzywdzonego uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub w sposób istotny narusza jego prywatność….