nękanie w sieci

Stalking w sieci. Stalking, czyli uporczywe nękanie to przestępstwo, które w znacznej mierze może być realizowane przez sieć….prawo o ,

Stalker, używając nowoczesnych technik informacyjnych, nęka osobę lub grupę osób kreując w sieci fałszywe oskarżenia na ich temat, zakładając nielegalny monitoring lub kierując pogróżki pod ich adresem…. W dobie wirtualnej rzeczywistości, rozwijającej się technologii mediów elektronicznych prześladowanie bardzo często przyjmuje formę stalkingu w sieci….prawo o ,