objęte prawami

Naruszenie praw autorskich Jak już wiesz, książki elektroniczne również objęteprawem autorskim, nie można tworzyć wielu kopii następnie ich sprzedawać. A co grozi w przypadku takiego procederu? prawo IT w , , , , , ,

Prawem autorskim objęte są też dzieła plastyczne, fotograficzne, architektoniczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, audiowizualne, wzornictwa przemysłowego. prawo IT w , , , , , ,