ochrona danych osobowych

…w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W swojej bardzo rozbudowanej preambule wprowadza ono szereg…