ochrona danych w internecie

O tym, jak dużą rolę odgrywa w naszym życiu Internet, nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak nie ma co udawać, że wraz z wygodą jaką daje, jest też dlaprawo o

/ochronadanych-w-internecie/ochrony…prawo o

Istotna jest ochrona danych w Internecie, w mediach społecznościowych nie należy afiszować się swoim życiem, pod żadnym pozorem nie wolno przekazywać osobom postronnym haseł, loginów i innych wrażliwych informacji….prawo o

Ochrona danych w internecie powinna być dla nasz rzeczą oczywistą, a jak się okazuje, często nawet nieświadomie udostępniamy je osobom nieupoważnionym….

Warto wskazać, że szczególnej ochronie podlegają tzw. wrażliwe dane osobowe np. dotyczące stanu zdrowia. Ochrona danych

Nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO wymusza na przedsiębiorcach, osobach prowadzących działalność gospodarczą weryfikację dotychczasowego

Przepisy RODO określają szczegółowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych w zakresie ich gromadzenia, przechowywania oraz przetwarzania. Lecz mimo

Coraz więcej mówi się o cyberprzestępczości. W mediach wspomina się o atakach hakerów. Wielu z nas nie bierze tego do siebie. Raczej uważa się, że to sprawy

W przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych, mamy do czynienia przede wszystkim w możliwością przekazywania sygnałów powiązanych z siecią telekomunikacyjną

Nowe przepisy dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych nastręczają przedsiębiorcom wielu problemów. Na baczności