ochrona danych w internecie

Ochrona danych w internecie nakłada na firmy obowiązek notyfikacyjny, czyli wprowadzenie rejestru naruszeń. Każdy incydent, który narusza bezpieczeństwo musi podlegać zgłoszeniu do organu nadzorczego. Kim jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych? prawo IT w , , , , , , , , ,

Dokument określa obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasady wyłączenia jego odpowiedzialności z tytułu tego typu działalności, a także sposoby /uslugi/ochronadanych-w-internecie/ochrony danych osobowych osób fizycznych prawo IT w , , , , , , , , ,