ochrona prawa własności

Co to jest wzór przemysłowy i jakie metody ochrony? Prawa własności intelektualnej – czym są? Jest to pojęcie zbiorcze, które obejmuje dwie kategorie tj. prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej….Ochroną praw własności intelektualnej zajmują się m.in. kancelarie prawne (adwokat-krzyzak.pl), które stosują odpowiednie kroki mające przeciwdziałać temu procederowi. Zakres ich ochrony zależy od indywidualnego charakteru określonej sprawy. prawo IT w , , , , , ,