ochrona własności intelektualnej ustawa

Ochrona własności intelektualnej uzależniona jest od rodzaju powstałego dobra czy wynalazku. Utwory objęte są prawem autorskim, są one chronione już od momentu ich powstania, nie trzeba ich rejestrować…. Jest ono regulowane przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo własności przemysłowej, ustawę o ochronie baz danych i ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji….prawo o ,