ochrona własności

Ich wspólną cechą jest niematerialny charakter własności oraz ich terytorialna ochrona. Bardzo często zdarzają się przypadki kradzieży tego typu dóbr….Co to jest wzór przemysłowy i jakie metody ochrony? Prawa własności intelektualnej – czym są? Jest to pojęcie zbiorcze, które obejmuje dwie kategorie tj. prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej. prawo IT w , , , , , ,

Dobrze wiedzieć, że prawa autorskie podlegają ochronie własności intelektualnej w Internecie. Co jest przedmiotem prawa autorskiego w Internecie? prawo IT w , , , , ,

W obu przypadkach w grę wchodzi ochrona własności intelektualnej, która dotyczy tu przeniesienia na inny podmiot. Autorskie prawa majątkowe mogą być przeniesione na właściciela witryny kiedy zleca on wykonanie strony internetowej czy logotypu.