ochrona własności

Ich wspólną cechą jest niematerialny charakter własności oraz ich terytorialna ochrona. Bardzo często zdarzają się przypadki kradzieży tego typu dóbr….Co to jest wzór przemysłowy i jakie metody ochrony? Prawa własności intelektualnej – czym są? Jest to pojęcie zbiorcze, które obejmuje dwie kategorie tj. prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej. prawo IT w , , ,

Dobrze wiedzieć, że prawa autorskie podlegają ochronie własności intelektualnej w Internecie. Co jest przedmiotem prawa autorskiego w Internecie? prawo IT w , ,

W obu przypadkach w grę wchodzi ochrona własności intelektualnej, która dotyczy tu przeniesienia na inny podmiot. Autorskie prawa majątkowe mogą być przeniesione na właściciela witryny kiedy zleca on wykonanie strony internetowej czy logotypu. prawo IT w , ,