podszywanie się pod kogoś

Bez względu na to, czy chodzi o uporczywe nękanie, czy o podszywanie się o kogoś, każdy przejaw stalkingu powinno się zgłaszać. Często ofiara tego nie robi, ponieważ lekceważy problem lub nie chce komuś zaszkodzić….W takich przypadkach wyroki są jednak zwykle łagodniejsze, ponieważ osoba podszywająca się pod kogoś innego nie zrobiła tego po to, aby wyrządzić komuś krzywdę osobistą lub majątkową, a jej działania wynikały z pobudek niezwiązanych z poszkodowanym. prawo IT w