prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Poniżej przybliżymy czym jest prawo telekomunikacyjne i jakie wynikają z niego prawa i obowiązki. Czym jest prawo telekomunikacyjne? Co określa ustawa o Prawie telekomunikacyjnym? Przedsiębiorcy… W ustawie zawarte są informacje odnośnie wykonywania i kontroli działalności telekomunikacyjnej, określone są prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz użytkowników….

W ustawie moż