prawo komputerowe

Cyberprzestępczość – definicja Rodzaje przestępstw komputerowych Cyberprzestępczość – jak walczyć z łamaniem prawa w sieci? Cyberprzestępczość – definicja Na początku warto sobie odpowiedzieć na pytanie o to, co to jest cyberprzestępczość?… Oczywiście dzięki temu internetowi i komputerom możliwe są i przestępstwa takie jak kradzież tożsamości, stalking, ale i wykroczenia związane z własnością intelektualną, czyli piractwo komputerowe, naruszenie praw związanych ze znakami towarowymi….prawo o ,

Tego typu przestępstwa dotyczą zarówno doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem konsumentów w sieci, posiadania i rozpowszechniania utworów chronionych prawem autorskim, handlu fikcyjnymi kosztami jak i podsłuchu komputerowego….prawo o ,