prawo przedruku

Prawo przedruku Wyjątek stanowi prawo przedruku, umożliwiające rozpowszechnienie czyjegoś utworu w celach informacyjnych. Z prawa tego mogą korzystać prasa, radio i telewizja….Prawo przedruku Prawo cytatu Czym jest prawo autorskie? Prawo autorskie definiuje ogół praw, które przysługują autorowi danego dzieła. prawo IT w , , , , , ,

Strony te można zaliczyć do prasy, obowiązuje więc tu pewien wyjątek, czyli prawo przedruku. Zgodnie z tym przepisem, możliwe jest umieszczenie na stronie treści pochodzącej z serwisu informacyjnego, jednak musi być ona w niezmienionej postaci. prawo IT w , , , , , ,