prawo telekomunikacyjne ustawa

Prawo telekomunikacyjne określa ustawa z 2004 roku o Prawie telekomunikacyjnym z późniejszymi zmianami…. Prawo telekomunikacyjne wchodzi w skład prawa nowych technologii. Ustawa jest nowelizowana, wdraża też pakiet dyrektyw Wspólnot Europejskich. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, czyli kto?…

To jedno z zagadnień obowiązujących w polskim prawie, które można znaleźć w ustawie o Prawie telekomunikacyjnym, a także w kilku innych ustawach…. W %%pre_tags%