skimming karty

Wytworzenie duplikatu karty umożliwia skimming bankomatowy, specjalne nakładki i czytniki lub mikrokamery stwarzają możliwość pozyskania danych z karty, podczas pobierania gotówki. Jak możemy chronić się przed skimmingiem… W sytuacji, w której zostaliśmy pozbawieni środków na koncie, poprzez podrobienie karty płatniczej, warto pamiętać, że w przypadku skimmingu należy się nam zwrot naszych pieniędzy….

skimming