skimmingu

Jak uchronić się przed skimmingiem? Co to jest skimming? Jak możemy chronić się przed skimmingiem? Co zrobić, aby odzyskać pieniądze utracone w wyniku skimmingu… Wytworzenie duplikatu karty umożliwia skimming bankomatowy, specjalne nakładki i czytniki lub mikrokamery stwarzają możliwość pozyskania danych z karty, podczas pobierania gotówki. Jak możemy chronić się przed skimmingiem?…

Skimming – przestępstwo polegające na nielegalnym skopiowaniu zawartości paska magnetycznego lub chipa karty płatniczej bez wiedzy jej posiadacza w celu wytworzenia kopii i wykonywania nieuprawnionych płatności za towary i usługi lub wypłat z bankomatów…

Warto jednak przypomnieć te kilka nazw: phising (zdobywanie danych poufnych przez maile z wgranym wirusem), malware (złośliwe oprogramowanie podszywające się pod aplikacje z zbudowanym wirusem) oraz skimming (kopiowanie paska magnetycznego kart płatniczych…