stalking kodeks karny

Kara za stalkingkodeks karny Jaka kara grozi za takie przestępstwo komputerowe?… Czym jest stalking? Stalking w internecie Kara za stalkingkodeks…prawo o ,

Na początku należy podkreślić, że stalking, według polskiego prawa, jest przestępstwem, które podlega karze. Według Kodeksu karnego, za stalking…prawo o

Polski kodeks karny definiuje stalking jako uporczywe nękanie, które powoduje u pokrzywdzonego uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub w sposób istotny narusza jego prywatność….