świadczenie usług telekomunikacyjnych

Do czego uprawnieni są przedsiębiorcy telekomunikacyjni? Przedsiębiorcy telekomunikacyjni uprawnieni są świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwani są też „dostawcami usług”….Przedsiębiorcy telekomunikacyjni to podmioty gospodarcze, które są uprawnione do prowadzenia działalności polegającej na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych oraz innych udogodnień, a także świadczeniu usług telekomunikacyjnych. prawo IT w

Tajemnica telekomunikacyjna to działanie mające na celu ochronę danych związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Warunkuje ją prawo telekomunikacyjne….Oczywiście przedsiębiorca, który świadczy usługę na rzecz użytkownika, może ale w niezbędnym zakresie, zarówno otrzymywać, przekazywać, jak i przetwarzać jego dane. prawo IT w

usług telekomunikacyjnych Energią i paliwem – Punkt Informacji dla odbiorców energii i paliw gazowych, konflikt na linii konsument – przedsiębiorstwo Podróżami kolejowymi i lotniczymi – Urząd Transportu Kolejowego i Komisja Ochrony Praw Pasażerów, konflikt…Dzięki temu konsumenci mogą pozyskiwać informacje w sprawach związanych z: Ubezpieczeniami i finansami – rzecznik finansowy przy sporach z bankami i innymi instytucjami finansowymi Telekomunikacją – Centrum Informacji Konsumenckiej przy UKE w sprawach o świadczenie prawo IT w