treść utworu

Autor ma niezbywalne prawo (co oznacza, że nie może się go zrzec) do autorstwa utworu, oznaczania go swoim nazwiskiem lub pseudonimem (albo pozostawania anonimowym, jeśli taka jest jego wola), nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o jego

Obejmują prawo do zachowania niezmienionej treści i formy danego utworu lub prawo do zachowania anonimowości autora. Prawa majątkowe z kolei mają na celu zabezpieczenie interesów twórcy.