wytwór pracy

W ten sposób określany jest wytwór pracy twórczej człowieka o charakterze intelektualnym, który posiada znamiona unikalności, jest nowatorski….

Własność intelektualna to wytwór pracy człowieka. Jest on nierozerwalnie związany z jego pracą intelektualną, twórczą, kreatywną. To, co wyróżnia powstałe dobra niematerialne czy niektóre własności przemysłowe to to, że są one unikalne, nowatorskie….