zasady przetwarzania danych osobowych

W swojej bardzo rozbudowanej preambule wprowadza ono szereg zasad, jakimi należy się kierować w procesie przetwarzania danych osobowych. RODO – o jakich zasadach warto wiedzieć?…Także punkt 28 preambuły przedstawia szereg zasad dla prawidłowego przetwarzania danych osobowych, według którego „(…)dane osobowe należy przetwarzać tak, by zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa i poufności, w tym chronić przed nieuprawnionym dostępem prawo IT w , , , , , ,