zgłosić

O tym, jak zgłosić przestępstwo internetowe przeczytasz w tym poradniku. Na każdym etapie załatwiania sprawy możesz liczyć na pomoc. … Warto jednak wiedzieć, że nawet jeśli da się określić wysokość szkody i jest ona dość niska, należy zgłosić przestępstwo komputerowe. Nie ma co poddawać się, bo niska szkodliwość czynu itp.

Z uwagi na okoliczność, że uporczywe nękanie jest przestępstwem, w sytuacji poczucia zagrożenia, naruszenia prywatności stalking należy zgłosić właściwym organom ścigania.