zgłoszenie sprawy na policję

W takiej sytuacji należy jak najszybciej zgłosić sprawę na policję i skontaktować się z doświadczonym prawnikiem….prawo o ,

Trzeba więc zgłosić sprawę na policję. Warto też od samego początku gromadzić dowody świadczące o nękaniu, podszywania się (listy, maile smsy – wszystko, co może posłużyć w sądzie)….prawo o ,

W przypadku nieotrzymania towaru, sprawę należy zgłosić na policję, a gdy sprzedający dalej będzie odmawiał wysyłki lub zwrotu pieniędzy, Allegro oddaję część sumy kupującemu….prawo o

Można udać si