Kobieta trzyma kartkę z rysunkiem

Znak towarowy, patent, wzór przemysłowy… co pomoże ochronić prawnik?

  • Autor:Zuzanna Zaroszka
  • 1 komentarz

Wszędzie otaczają nas różnorodne efekty czyjejś pracy. Są to rezultaty działalności naukowej, artystycznej czy też wynalazczej, których wyniki mają przysłużyć się społeczeństwu. Wszystkie tego typu prace podlegają ochronie prawnej, która wynagradza ich autorom trud oraz ogrom wysiłku, jakie włożyli w dany projekt. Jest to nie tylko ochrona praw autorskich, ale również patentu, znaku towarowego oraz wzoru przemysłowego. W poniższym artykule przedstawiamy, w jaki sposób chronić własność intelektualną i kto może w tym pomóc.

Prawa własności intelektualnej – czym są?

Jest to pojęcie zbiorcze, które obejmuje dwie kategorie tj. prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej. Ich wspólną cechą jest niematerialny charakter własności oraz ich terytorialna ochrona. Bardzo często zdarzają się przypadki kradzieży tego typu dóbr. Ochroną praw własności intelektualnej zajmują się m.in. kancelarie prawne (adwokat-krzyzak.pl), które stosują odpowiednie kroki mające przeciwdziałać temu procederowi. Zakres ich ochrony zależy od indywidualnego charakteru określonej sprawy. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do Urzędu Patentowego RP, który wydaje decyzję o przyznaniu patentu, praw ochronnych lub praw wynikających z rejestracji. W przypadku odnotowania łamania tych praw właściciel może wystąpić na drogę sądową.

Znak towarowy – czym jest i jak go chronić?

Znakiem towarowym może być każdego rodzaju oznaczenie, które umożliwia odróżnienie jednego towaru od drugiego. Może być znak słowny, graficzny, słowno-graficzny, sygnał dźwiękowy, kolor, a nawet hologram. Aby skutecznie chronić się przed kradzieżą znaku towarowego, konieczna jest jego rejestracja w Urzędzie Patentowym. Nie jest ona skomplikowana, dlatego tym bardziej należy poświęcić temu trochę swojej uwagi i dopełnić wszystkich niezbędnych formalności, chroniących ten rodzaj prawa własności. Jeżeli znak towarowy wymyślił np. pracownik, wówczas konieczne jest podpisanie z nim stosownej umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe na właściciela danego przedsiębiorstwa. Tego typu umowa jest regulowana przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Prawa autorskie są niezbywalne i przysługują ich właścicielowi bez wymogu spełniania jakichkolwiek formalności. Prawa pokrewne obejmują z kolei prawa do korzystania z danego tworu, w tym wypadku znaku towarowego i rozporządzania nim oraz wynagrodzenia za jego wykorzystywanie. Przed złożeniem wniosku o ochronę znaku towarowego należy sprawdzić, czy istnieje już podobny znak i czy jest on objęty ochroną. Dokonujemy tego za pośrednictwem wyszukiwarki na stronie TMview. Konieczne jest również sprawdzenie poprawności znaku, ponieważ nie może zawierać symboli religijnych czy państwowych. Dopiero po przeanalizowaniu wszystkich kryteriów można zgłosić znaku do Urzędu Patentowego RP.

Co to jest patent i jak go chronić?

Słów typu patent, wynalazek czy paten na wynalazek używa się często zamiennie. Jednak nie jest to jedno i to samo. Patentem chroni się wynalazki, czyli wszelkiego rodzaju wytwory i rozwiązania techniczne. Można udzielić na niego licencji lub sprzedać. Sposobów na zarabianie w tym zakresie jest kilka, ale najważniejsze to zabezpieczyć się przed tym, aby nikt bezprawnie nie korzystał z efektów czyjejś ciężkiej pracy i pomysłów. Ochrona patentowa trwa 20 lat od momentu zgłoszenia go w Urzędzie Patentowym. Jeśli w grę wchodzą patenty na produkty lecznicze czy związane z ochroną roślin, wówczas ustawodawca przewiduje możliwość przedłużenia ochrony o kolejne 5 lat.

Co to jest wzór przemysłowy i jakie metody ochrony?

Według definicji prawa własności przemysłowej wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać tworu lub jego część i nadanie mu odpowiednich cech, linii, kształtów, konturów, kolorów i materiału. Innymi słowy, jest to „opakowanie” określonego przedmiotu i odnosi się nie do użytej technologii, ale do designu. Najprościej rzecz ujmując, jeśli wynalazłeś kubek, to musisz wymyślić dla niego finezyjny i oryginalny kształt. Wzór przemysłowy dotyczy najczęściej takich produktów jak opakowania produktów, butelki, etykiety, zabawki, meble, sprzęt sportowy i wyroby tekstylne. Ochrona wzoru przemysłowego również zakłada rejestrację w Urzędzie Patentowym, jednak w tym wypadku, procedura ma różny charakter. Istnieje bowiem procedura krajowa, wspólnotowa oraz międzynarodowa. Prawo do rejestracji wzoru udzielane jest na okres 25 lat, w 5-letnich okresach ochronnych. Właściciel wzoru otrzymuje specjalne świadectwo, na którym widnieje indywidualny numer rejestrowy.

Kategoria: Prawo autorskie

Komentarze

jedna odpowiedź do “Znak towarowy, patent, wzór przemysłowy… co pomoże ochronić prawnik?”

  1. Alexandrra

    Wydaje mi się, że wraz z upływem czasu oraz więcej kwestii będzie podległo prawnej ochronie, ponieważ coraz więcej z nas zarabia dzięki rzeczom, które nie mają fizycznej postaci, a ich kradzież przez wiele osób nie jest uważana za przestępstwo i jakoś trzeba będzie dochodzić swoich praw.

    17 kwietnia 2022 - 10:08 #

Dodaj komentarz