Ochrona danych w Internecie

image

Telekomunikacja

Zobacz więcej

image

Prawo Mediów

Zobacz więcej

image
image

Przestępczość komputerowa

Zobacz więcej

image

Przedsiębiorca

Zobacz więcej

image

Prawo autorskie

Zobacz więcej

image

Wdrożenie RODO

Zobacz więcej

Ochrona danych w Internecie

Jeśli pracujecie Państwo z danymi w Internecie tj. przesyłacie, dystrybuujecie, archiwizujecie lub w inny sposób przetwarzacie to ich bezpieczeństwo jest dla Was priorytetem. Przetwarzanie danych niesie za sobą szereg niebezpieczeństw technicznych i prawnych, których nasz kancelaria pomoże Ci uniknąć.

Proponujemy kompleksowe rozwiązania dla Twojej firmy związane z polityką ochrony danych osobowych. Zapewniamy również obsługę związaną z wymogami stawianymi przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

ipad i laptop

Szukasz rozwiązania dla Twojej firmy w zakresie ochrony danych osobowych?

Kiedy można przetwarzać dane?

Sytuacje, w których przedsiębiorstwo lub organizacja może gromadzić i ponownie wykorzystywać dane osobowe, są określone w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych. Kiedy więc firma jest uprawniona do przetwarzania danych? Na przykład wtedy, gdy zawarła z danym podmiotem umowę o pracę lub o wykonanie konkretnej usługi. Przetwarzanie danych może też wynikać z prawnych zobowiązań, jak choćby w przypadku przekazywania przez pracodawcę informacji na temat miesięcznego wynagrodzenia pracownika do zakładu ubezpieczeń społecznych.

Przetwarzać dane wolno również w interesie publicznym. Mowa tu między innymi o czynnościach podejmowanych, by zrealizować zadania organów administracji publicznej. Dane można jednak przetwarzać także w innym interesie, pod warunkiem, że jest to uzasadnione. Na przykład bank może to robić dla sprawdzenia, czy dana osoba kwalifikuje się do prowadzenia konta oszczędnościowego.

Zgoda na przetwarzanie danych

Niczyje dane nie mogą być przetwarzane, jeżeli nie udzieli on na to w wyraźny sposób swojej zgody. Może ona przyjąć formę podpisania odpowiedniego formularza, a może też polegać na kliknięciu określonego przycisku na stronie internetowej. Bezpieczeństwo i ochrona danych w internecie wymagają, by nie udzielać zgody lekkomyślnie, lecz dokładnie najpierw sprawdzić informacje o przedsiębiorstwie lub organizacji, która będzie owe dane przetwarzać. Warto też dowiedzieć się, w jakim celu zostaną one wykorzystane, jak długo będą przechowywane, a także czy wyrażenie zgody sprawi, że dane otrzymają również jakieś inne przedsiębiorstwa i organizacje.

Należy też pamiętać, że zgodę na przetwarzanie danych można wycofać – na to nigdy nie jest za późno. Każdy ma prawo, by skontaktować się z administratorem danych i wycofać swoją zgodę. Wówczas przedsiębiorstwo lub organizacja nie może już owych danych dłużej wykorzystywać.

Dostęp do danych osobowych

Prawo ochrony danych w internecie mówi też o tym, że każdy może zażądać dostępu do swoich danych osobowych, którymi dysponuje określona organizacja. Można także wnioskować o otrzymanie kopii swoich danych zapisanych w formacie umożliwiającym ich odczytanie. Odpowiedź powinna nadejść w ciągu miesiąca. Firma lub organizacja ma w takim wypadku obowiązek bezpłatnego przekazania kopii danych osobowych oraz informacji o tym, w jaki sposób były one wykorzystywane.

Naruszenie danych osobowych

Naruszenie danych osobowych to sytuacja, gdy padają one ofiarą przestępczości komputerowej. Ktoś uzyskuje do nich nielegalny dostęp, zostaną one utracone, albo miejsce ma kradzież danych osobowych. Wówczas administrator danych musi zgłosić sprawę do krajowego organu ochrony danych, a także bezpośrednio poinformować właściciela danych, jeżeli ich naruszenie pociąga za sobą poważne ryzyko dotyczące samych danych i prywatności ich właściciela.

Wniesienie skargi

Prawna ochrona danych w internecie przewiduje również, że jeśli ktoś uzna, iż jego dane nie są należycie chronione, może wnieść skargę bezpośrednio do krajowego organu ochrony danych, gdzie zostanie ona rozpatrzona w ciągu 3 miesięcy. Sprawę można wnieść również do sądu. Dobry prawnik, przedstawiając straty finansowe i emocjonalne, jakich doznał klient, jest w stanie wywalczyć dla niego odszkodowanie.