Przestępstwa komputerowe

image

Telekomunikacja

Zobacz więcej

image

Przedsiębiorca

Zobacz więcej

image
image

Prawo Mediów

Zobacz więcej

image

Ochrona danych

Zobacz więcej

image

Prawo autorskie

Zobacz więcej

image

Wdrożenie RODO

Zobacz więcej

Przestępstwa komputerowe

W związku z intensywnym rozwojem funkcjonowania w Internecie, pojawia się coraz więcej przestępstw w sieci wirtualnej.

Pomożemy Ci zapobiec bycia podmiotem przestępstwa oraz rozwiązać problem w przypadku jego zaistnienia. Interesują nas przestępstwa związane z oszustwami konsumentów, ochroną wizerunku i godności, oszustwami bankowymi a także takie jak: stalking, hacking, cracking, skimming i wiele innych.

Laptop klawiatura

Szukasz porady dotyczącej przestępstw komputerowych?

Cyberprzestępstwo – co to jest?

Pod pojęciem cyberprzestępstwa należy rozumieć całokształt działalności przestępczej, która ma miejsce w Internecie i odbywa się przy użyciu systemów komputerowych. To wszelkie, zabronione literą prawa czyny, do których popełnienia służy sieć wirtualna. Zagrożenie cyberprzestępczością dotyczy wszystkich podmiotów, które są obecne w sieci, zarówno osób indywidualnych, jak i spraw przedsiębiorców w Internecie. Ofiarą cyberprzestępców padają zarówno użytkownicy komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, smartfonów, a szybki rozwój technologii umożliwia sprawcom dostosowanie nowych metod do wykorzystywanych zabezpieczeń. Rosnąca, w tej dziedzinie, świadomość społeczna, wiedza na temat zagrożeń i procedur zabezpieczających pozwala ustrzec się przed przykrymi skutkami przestępstw komputerowych lub przynajmniej zminimalizować ryzyko dotkliwych konsekwencji.

Przestępstwo komputerowe – rodzaje

Szeroko pojęte przestępstwa komputerowe można sklasyfikować według ich rodzaju, są to min:

  • Przestępstwa komputerowe skierowane przeciwko mieniu np. oszustwo komputerowe, oszustwo telekomunikacyjne, czy nielegalne uzyskanie programu komputerowego
  • Przestępstwa komputerowe przeciwko ochronie informacji np. podsłuch komputerowy, hacking, czy bezprawne niszczenie informacji lub udaremnienie uzyskania informacji
  • Przestępstwa komputerowe przeciwko wiarygodności dokumentów – fałszerstwo komputerowe
  • Przestępstwa komputerowe skierowane przeciwko własności intelektualnej
  • Przestępstwa komputerowe godzące w dobra osobiste, ochronę wizerunku i godności jak np. naruszenie wizerunku w sieci

Czym jest stalking w sieci?

Jednym z rodzajów przestępstw dokonywanych w cyberprzestrzeni jest stalking, zdefiniowany w polskim ustawodawstwie jako uporczywe nękanie. Cyberstalking przyjmuje często formę prześladowania osoby pokrzywdzonej przy użyciu wiadomości e-mail, wpisy pod adresem innych osób o treści noszącej znamiona przestępstwa na portalach społecznościowych, czy użycie zdjęcia bez zgody na wykorzystanie wizerunku, w celu wyrządzenia szkody.

Co to jest hacking?

Hacking komputerowy polega na nieuprawnionym dostępie do systemu będącego w posiadaniu innego użytkownika. Nieautoryzowany wgląd w dane, ulokowane na twardych dyskach, umożliwia kradzież treści z cudzego komputera.

Na czym polega cracking?

Cracking to przestępstwo polegające na łamaniu wykorzystanych zabezpieczeń oprogramowania. Wyróżnia się cracking sieciowy czyli pokonywanie zabezpieczeń systemów komputerowych oraz cracking oprogramowania, który umożliwia ominięcie lub likwidację wykorzystanych barier wynikających z oprogramowania.

Kiedy mamy do czynienia ze skimmingiem?

Skimming sprowadza się do kopiowania paska magnetycznego karty płatniczej należącej do innej osoby w celu dokonywania, przy użyciu kopii karty, nielegalnych transakcji i płatności lub podjęcia środków z bankomatów.

Dlaczego warto korzystać z pomocy prawnej z zakresu przestępstw komputerowych?

Prawnik specjalizujący się w przestępstwach komputerowych daje możliwość uzyskania kompleksowych rozwiązań w przedmiocie doradztwa, reprezentacji oraz dochodzenia roszczeń w zakresie prawa elektronicznego. Usługa skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, którzy często oczekują pomocy prawnej min. dotyczącej ochrony wizerunku oraz do właścicieli firm zajmujących się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.