Prawo mediów

image

Telekomunikacja

Zobacz więcej

image

Przedsiębiorca

Zobacz więcej

image
image

Przestępczość komputerowa

Zobacz więcej

image

Ochrona danych

Zobacz więcej

image

Prawo autorskie

Zobacz więcej

image

Wdrożenie RODO

Zobacz więcej

Prawo Mediów

Zajmujemy się prawem związanym z radiofonią i telewizją, prawem prasowym, ochroną praw autorskich, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawem reklamy w mediach, a także przepisami dotyczącymi organów regulujących i kontrolujących działalność nadawczą.

Potrzebujesz porady z zakresu prawa mediów?

Czym jest prawo mediów?

Prawo mediów to szerokie pojęcie, w którym wyróżnia się prawo reklamy, prawo prasowe, prawo w Internecie (a raczej związane z działalnością w sieci). Zagadnienia te regulowane są głównie przez ustawę o prawie prasowym z 1984 r. z późniejszymi zmianami, ale nie tylko. Podczas sporów rozwiązań szuka się również w innych ustawach i przepisach, np. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy o ochronie praw autorskich.

Prawo mediów – kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika?

Prawo mediów znajduje się wśród usług wielu kancelarii prawnych. Specjaliści z tego zakresu udzielają pomocy prawnej głównie praktykom mediów, czyli dziennikarzom, wydawcom, ale nie tylko. Prawnik wpiera również osoby pracujące w branży reklamowej, artystów i twórców. Zakres prawa mediów jest bardzo szeroki i wiele osób może mieć problemy z poprawnym rozumieniem ustaw i przepisów, które warunkują dane zagadnienia. Wówczas warto zdecydować się na pomoc prawną, by uniknąć problemów lub we właściwy sposób zabezpieczyć swoje dzieła pod względem np. prawa autorskiego.

Zakres usług związany z prawem prasowym

Zakres usług związany z tą dziedziną jest ogromny. Kancelarie prawne mogą specjalizować się w wybranych zagadnieniach. Osoby, które poszukują pomocy w obrębie prawa prasowego, najczęściej mogą uzyskać ją w postaci sporządzania różnego rodzaju opinii w zakresie tej dziedziny prawa, oceny materiałów prasowych, tworzenia sprostowań, odpowiedzi prasowych. Możliwe jest również kontaktowanie się za pośrednictwem prawników z wydawcami, redaktorami, dziennikarzami itp. Specjaliści mogą też reprezentować klienta w sporach sądowych przeciwko osobom związanym z daną gazetą itp.

Zakres usług związany z prawem Internetu

Prawo Internetu rozwija się bardzo dynamicznie i regulowane jest przez szereg różnego rodzaju ustaw. Warto więc skorzystać z pomocy prawnej, by wiedzieć, jaki przepis zastosować i z jakiego rozwiązania skorzystać w konkretnym przypadku. Prawnicy zajmujący się kwestiami Internetu najczęściej rozwiązują problemy związane z ochroną wizerunku w Internecie, mogą one dotyczyć naruszenia dóbr osobistych. Pomoc prawna w tym przypadku często przyjmuje formę występowania do sądów powszechnych, gdy doszło do naruszenia dóbr klienta. Prawnik ma też możliwość reprezentowania danej osoby przed sądami polubownymi. Dotyczy to głównie kwestii związanych ze stronami internetowymi.

Zakres usług związany z prawem reklamy

Prawo reklamy regulowane jest przez różne przepisy, w tym przez ustawę o radiofonii i telewizji z 1992 r., ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r. czy ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. Prawnicy specjalizujący się w tym zakresie mogą dokonać oceny reklamy pod kątem zgodności z prawem (np. czy nie wprowadza w błąd, czy nie jest porównawcza, czy nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, czy nie jest ukryta itp.). Wsparcie prawne może okazać się szczególnie potrzebne, jeśli w grę wchodzą reklamy konkretnych produktów, jak alkohol, tytoń czy leki. Pomoc prawna może obejmować także prowadzenie sporów sądowych i sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa reklamy.