Prawo telekomunikacyjne

image

Prawo Mediów

Zobacz więcej

image

Przedsiębiorca

Zobacz więcej

image
image

Przestępczość komputerowa

Zobacz więcej

image

Ochrona danych

Zobacz więcej

image

Prawo autorskie

Zobacz więcej

image

Wdrożenie RODO

Zobacz więcej

Prawo Telekomunikacyjne

Prawo telekomunikacyjne to skomplikowane i ulegające ciągłym zmianom zagadnieniem. Naszym celem jest pomóc Państwu w zastosowaniu przepisów związanych z prawem telekomunikacyjnym w Waszej firmie, a także w razie kontaktów z organami państwowymi.

Zasady wykonywania i kontroli działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, warunki podejmowania i wykonywania działalności polegającej na dostarczaniu sieci i udogodnień towarzyszących oraz świadczeniu usług telekomunikacyjnych, warunki przetwarzania danych w telekomunikacji i ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej to tylko niektóre z zagadnień, którymi zajmuje się nasza kancelaria.

telefon komórkowy

Potrzebujesz porady z zakresu prawa telekomunikacyjnego?

Prawo telekomunikacyjne, czyli co?

Ustawa o prawie telekomunikacyjnym została stworzona po to, by stworzyć odpowiednie warunki do m.in. rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, wsparcia „zdrowej” konkurencji między podmiotami świadczącymi usługi telekomunikacyjne, zapewnienia użytkownikom korzyści wynikających z cen i jakości usług telekomunikacyjnych. Ta obszerna ustawa określa jakie są prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a także użytkowników tych usług, zasady wykonywania i kontroli działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, warunki świadczenia usług powszechnych, warunki ochrony użytkowników, warunki przetwarzania danych w telekomunikacji itp. Ustawa ta wymienia także zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa kraju i porządku publicznego w zakresie telekomunikacji.

Prawo telekomunikacyjne – jakie ustawy?

Prawo telekomunikacyjne regulowane jest nie tylko przez ustawę o prawie telekomunikacyjnym z 2004 r. Są jeszcze inne dokumenty, które regulują kwestie związane z tą dziedziną prawa. Wśród nich wymienia się ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z 2010 r. oraz ustawę o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej z 2011 r. Przepisy o prawie telekomunikacyjnym zgodne są z wieloma dyrektywami Wspólnot Europejskich, m.in. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, dostępu do sieci i łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz ich łączenia, przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej, konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej itd.

Pomoc prawna z zakresu prawa telekomunikacyjnego

Wiele kancelarii prawnych świadczy usługi z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Jest ono stale aktualizowane i warto być na bieżąco z wprowadzanymi zmianami. Najczęściej wsparcie prawne obejmuje doradztwo w zakresie polskiego i unijnego prawa łączności elektronicznej, w tym krajowych i zagranicznych operatorów. Konsultacje dotyczą również strategii regulacyjnych, zarządzania częstotliwościami, obsługi postępowań selekcyjnych, przygotowania ofert przetargowych, unieważnienia przetargów itp. Działania prawników w zakresie prawa telekomunikacyjnego mogą być kompleksowe. Wielu specjalistów uczestniczy też w procesach legislacyjnych, reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych czy sądowych.

Prawnik może też wesprzeć indywidualnego użytkownika, który korzysta z usług telekomunikacyjnych. W tym zakresie są to zazwyczaj kwestie związane z prawem telekomunikacyjnym w zakresie reklamacji, wypowiedzenia (rozwiązania) umowy z operatorem, do czego abonent ma oczywiście prawo. Specjaliści z kancelarii prawnych wskażą odpowiednie rozwiązania konsumentom, przedstawią im jakie mają prawa i obowiązki, z których przepisów warto w ich sytuacji skorzystać itd. Prawnicy mogą również reprezentować użytkowników usług telekomunikacyjnych w sporach z operatorami czy przed UOKiK.