Ochrona własności intelektualnej w Internecie

image

Telekomunikacja

Zobacz więcej

image

Prawo Mediów

Zobacz więcej

image
image

Przestępczość komputerowa

Zobacz więcej

image

Ochrona danych

Zobacz więcej

image

Przedsiębiorca

Zobacz więcej

image

Wdrożenie RODO

Zobacz więcej

Ochrona własności intelektualnej w Internecie

Kancelaria służy pomocą przy ochronie Twojej własności intelektualnej znajdującej się z powszechnie dostępnej sieci Internet. Zadbamy o to by Twoje prawa nie były łamane a jeśli już zostały złamane, aby tego procederu zaprzestano a Ty otrzymał odpowiednie odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Zajmujemy się szeroko pojętym prawem autorskim oraz związanymi z nim prawami osobistymi i majątkowymi. Tworzymy umowy autorskie, umowy o przekazaniu praw oraz wszelkie licencje. Interesują nas w szczególności programy komputerowe, gry oraz bazy danych.

Pracujemy również z własnością przemysłową wymieniając przede wszystkim patenty, znaki towarowe (ochrona marki, znaku towarowego), domeny Internetowe czy produkty multimedialne.

Czasopismo, gazeta

Szukasz porady w zakresie prawa autorskiego?

Co to jest własność intelektualna?

Pod pojęciem własności intelektualnej należy rozumieć szeroko pojęte dobra będące efektem umysłowej pracy twórczej, kreatywności człowieka. Zaliczyć tutaj trzeba zarówno dobra niematerialne, ochronie podlegają prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej oraz własności przemysłowe jak znaki towarowe i patenty. Zbiór praw obejmuje min. dzieła literackie, interpretacje artystów, wynalazki, odkrycia naukowe, nazwy handlowe, czy wzory przemysłowe. Zgodnie z przyjętym podziałem możemy wyróżnić:

  • prawa autorskie oraz pokrewne prawa
  • własność przemysłową
  • tzw. know-how czyli informacje z zakresu poufnych, które dotyczą danych organizacyjnych, technicznych, technologicznych oraz gospodarczych

Ochrona własności intelektualnej – podstawy prawne

Przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej znajdują się w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 79 prawa autorskiego), ustawie o ochronie baz danych, ustawie prawo własności przemysłowej oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ochrona własności intelektualnej w Internecie – na czym polega?

Naruszenie własności intelektualnej w sieci czasem wynika z nieznajomości przepisów, wiedzy, że materiały udostępnione w Internecie często nie są przeznaczone do osobistego użytku. Wirtualny świat daje szerokie pole możliwości, nieograniczony dostęp do danych daje złudne przekonanie, że możemy wykorzystać wszystko w dowolny sposób. Ochrona własności intelektualnej w Internecie służy zabezpieczeniu praw, które często są łamane w sieci. Trzeba wiedzieć, że bezprawne kopiowanie, tworzenie plagiatu, przywłaszczenie cudzego utworu, wykorzystanie cudzego zdjęcia, obrazka jest naruszeniem prawa twórcy. Brak zastrzeżenia, że dany film, znak towarowy, fotografia, czy tekst jest objęty prawem autorskim nie uprawnia internautów do jego swobodnego wykorzystania.

Ochrona danych w internecie – prawnik

Naruszenie praw autorskich uprawnia poszkodowanego do złożenia pozwu w sądzie cywilnym. W dochodzeniu roszczeń z tego tytułu warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w ochronie własności intelektualnej. Pomoc prawna w tym aspekcie może sprowadzać się do konstruowania umów autorskich, umów o przekazanie praw oraz tworzenia licencji. Doświadczona, w tej dziedzinie, kancelaria prawna doradzi jak zgłosić patent, może również reprezentować poszkodowanego w postępowaniu przed sądem.

Jakie sankcje za naruszenie własności intelektualnej?

Naruszenie własności intelektualnej niesie ze sobą skutki karne oraz na gruncie cywilnym. W postępowaniu karnym sąd może wobec sprawcy naruszenia orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od jednego roku do trzech lat. W sądzie cywilnym można wystąpić z roszczeniem o przywrócenie do stanu poprzedniego, zasądzenie odszkodowania za naruszenie praw autorskich lub zadośćuczynienia.

Co to jest patent?

Pod pojęciem patentu należy rozumieć prawo właściciela konkretnego środka technicznego do wyłącznego korzystania z tego wynalazku w celach zarobkowych, przez określony czas.

Ile kosztuje patent?

Uzyskanie patentu w Polsce wiąże się z wydatkiem od około 10 000 zł do 40 000 zł. Na całkowitą cenę wpływa dziedzina techniki oraz przyjęta strategia zgłoszeniowa, badanie zdolności patentowej, przygotowanie oraz dokonanie zgłoszenia. Kalkulując koszt trzeba wliczyć również opłaty dla Urzędu Patentowego RP.