Maszyna do pisania z kartką papieru z warunkami usługi

Najczęstsze błędy w regulaminach sklepów internetowych

  • Autor:Nikola Gawrys
  • 1 komentarz

Regulamin sklepu internetowego to bardzo ważny dokument, który nie powinien zawierać błędów. Znaleźć w nim można prawa i obowiązki zarówno kupującego, jak i sprzedającego, dlatego tak ważne jest, by zawarte w nim informacje były zgodne z prawem i nie zawierały niedozwolonych klauzul. W poniższym artykule zebraliśmy najczęściej popełniane błędy w regulaminach sklepów internetowych. Zapraszamy do lektury!

Niedozwolone klauzule w regulaminie sklepu

Zawarcie w regulaminie do sklepu internetowego niedozwolonych klauzul, czyli tzw. klauzul abuzywnych, może być wynikiem nieznajomości prawa lub zastosowania nieprecyzyjnych zapisów. Trzeba na nie bardzo uważać, ponieważ stoją one w sprzeczności z obowiązującymi przepisami, a także naruszają interesy konsumenta.

Klauzule abuzywne w regulaminie dla sklepu internetowego sprawiają, że dokument ten nie ma mocy prawnej i nie powoduje skutków prawnych. Co więcej, przedsiębiorca, który zastosował niedozwolone zapisy w regulaminie sklepu, narażony jest na kontrolę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz kary finansowe. Najwyższa sankcja to wysokość 10% obrotu, który osiągnięty został w roku poprzedzającym kontrolę.

Niespełnienie obowiązku informacyjnego

Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej prawo zobowiązuje przedsiębiorcę do jasnego informowania klienta o wystąpieniu określonych okoliczności. Obowiązek ten powinien zostać zrealizowany poprzez regulamin sklepu internetowego, który musi zostać zatwierdzony przez konsumenta. Niezaakceptowanie zapisów przez klienta uniemożliwia mu dokonanie transakcji. A jakie konsekwencje mogą spotkać przedsiębiorcę za niespełnienie obowiązku informacyjnego? Brakujący w regulaminie zapis dotyczący prawa odstąpienia od umowy skutkować może wydłużeniem tego terminu ze standardowych 14 dni aż do 12 miesięcy.

Kopiowanie gotowego regulaminu sklepu internetowego

Kopiowanie regulaminów sklepów internetowych innych firm nie jest dobrym pomysłem z kilku powodów. Po pierwsze należy pamiętać o prawach autorskich. Kopiowanie jest nielegalnym działaniem, które rodzić może naprawę wyrządzonej szkody, np. poprzez zapłatę odszkodowania. Co więcej, jeśli skopiowany regulamin zawierał błędy lub nie był dostosowany do litery prawa, wówczas może narobić wiele szkód i narazić przedsiębiorcę na kary np. finansowe. Co więcej, regulamin musi być dostosowany do specyfiki danego biznesu, oferowanych usług czy towarów, dlatego zdecydowanie nie warto kopiować go od innych, ani korzystać z generatora regulaminu sklepu internetowego.

Brak aktualizacji regulaminu

Przepisy prawa, szczególnie te dotyczące prężnie rozwijającego się e-commerce, ulegają częstym zmianom. Częstym zjawiskiem jest brak aktualizacji regulaminu sklepu po umieszczeniu go na stronie i niedostosowywanie na bieżąco do zmian w aktach prawnych. Takie zachowanie może być przyczyna powstawania w regulaminach klauzul niedozwolonych. Warto więc śledzić zmiany w prawie i na bieżąco dostosowywać do nich regulamin sklepu internetowego.

Regulamin niezgodny ze specyfiką biznesu

Rodzaj prowadzonej działalności to czynnik, który powinien determinować zapisy i kształt regulaminu sklepu. Odpowiednie przepisy regulaminu należy dostosować zależnie od tego, co będzie sprzedawane, np. produkty fizyczne czy cyfrowe. Musimy wziąć pod uwagę, że inaczej będzie wyglądał proces zwrotu sukienki, artykułów przemysłowych czy produktu cyfrowego.

Kategoria: Firma w internecie, Konsument w internecie

Komentarze

jedna odpowiedź do “Najczęstsze błędy w regulaminach sklepów internetowych”

  1. Zygbert

    O niee, kopiowanie gotowego regulaminu sklepu internetowego to chyba największy błąd, jaki można popełnić! Przecież każdy sklep jest inny i potrzebuje osobnego regulaminu

    20 marca 2023 - 09:37 #

Dodaj komentarz