skarga do uodo

Po złożeniu takiej skargi, UODO sprawdzi jej zasadność, charakter naruszenia (umyślny lub nieumyślny), stopień współpracy z organem nadzorczym w celu usunięcia naruszenia, a także rozmiar poniesionej szkody….Jeśli naruszone zostały przepisy RODO, możesz zgłosić skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Możliwość ta przysługuje osobom, których dane osobowe zostały naruszone, a także ich pełnomocnikom (np. prawnikom). prawo IT w