zasady rodo

RODO, czyli co? RODO – o jakich zasadach warto wiedzieć? RODO, czyli co?… Te ogólne Zasady, jakie wprowadza RODO nie wydają się być bardzo restrykcyjnymi, powinny być naturalnie stosowane i są one wręcz oczywiste, natomiast jak pokazuje praktyka, nie każdy podmiot przetwarzający dane osobowe do nich się stosuje….prawo o ,

Pojęcie ochrony danych osobowych stało się powszechnie stosowanym terminem za sprawą unijnego rozporządzenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych, RODO…. Akt prawny narzucił wszystkim podmiotom gospodarczym wdrożenie nowych zasad, które związane są bezpośrednio z koniecznością przygotowania procedur w firmie i organizacją infrastruktury technologicznej. Co to jest ochrona danych osobowych?…prawo o ,