Telefon komórkowy

Co powinna zawierać umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

 • Autor:Mateusz Kropka
 • komentarze 2

W przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych, mamy do czynienia przede wszystkim w możliwością przekazywania sygnałów powiązanych z siecią telekomunikacyjną, jak telefonia, internet czy usługi telewizyjne. Mało kto jednak wie, co powinno się znaleźć w takich umowach i jakie informacje muszą być w nich zawarte.

Czym jest prawo telekomunikacyjne?

To jedno z zagadnień obowiązujących w polskim prawie, które można znaleźć w ustawie o Prawie telekomunikacyjnym, a także w kilku innych ustawach. Zadaniem przepisów jest przede wszystkim wspieranie firm w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, rozwoju nowoczesnej infrastruktury, zapewnienie ładu gospodarce numeracją czy zasobami orbitalnymi, a także zapewnienie użytkownikom różnorodności usług, cen i jakości.

W ustawie można znaleźć zasady wykonywania i kontroli działalności telekomunikacyjnej, prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz użytkowników, a także warunki przetwarzania danych w telekomunikacji czy te związane z jakością świadczonych usług. Ustawa ta także określa zasady ustalania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z wykazem wszystkich najistotniejszych informacji, do których musi się dostosować przedsiębiorca.

Jak wygląda umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

Żeby umowa była ważna, musi być ona zawarta na piśmie, w formie dokumentu lub wersji elektronicznej, co jest warunkiem bezwzględnym (wyjątek: zakup karty telefonicznej pre-paid). To jednak od użytkownika będzie zależało, jaką formę wybierze, a obowiązkiem konsultanta jest udzielenie wszystkich niezbędnych informacji przed podpisaniem umowy. Dodatkowo umowa ta musi zawierać wszystkie niezbędne informacje, które również zostały wymienione w ustawie i wypunktowane. Mogę być one także elementem regulaminu o świadczeniu usług telekomunikacyjnych.

Co powinna zawierać umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

Można wymienić szereg informacji, które muszą się pojawić w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych, opracowanej przez przedsiębiorstwo. Wśród nich jest nazwa, adres i siedziba dostawcy usługi, określenie rodzaju świadczonej usługi, informacje o jej jakości i czasie oczekiwania. Ważny jest także zakres usług serwisowych, informacja o cenach i sposobie uzyskiwania danych o cenniku usług, czas trwania umowy, warunki jej przedłużenia czy zerwania, a także kwestie związane z karami umownymi i procedurą reklamacyjną. Nie można zapomnieć także o uwzględnieniu informacji o danych osobowych abonenta i ich użycia oraz przechowywania, a także rodzaj działań jakie może podjąć dostawca w przypadku naruszenia bezpieczeństwa.

Jeżeli w trakcie trwania umowy, zapisy warunków ulegną zmianie, obowiązkiem dostawcy jest ich uwzględnienie i dostarczenie aneksu stronie umowy w formie pisma bezpośrednio do rak własnych lub w formie elektronicznej.

Wszystkie informacje można znaleźć w ustawie o Prawie telekomunikacyjnym, rozdziale 1 i Art. 56 umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, który jest ogólnodostępny.

Jakie dane osobowe może żądać dostawca przy podpisywaniu umowy abonamentowej?

Podpisywanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wiąże się także z przekazaniem danych osobowych przez klientów. Abonent chcąc korzystać z usług oferowanych przez dostawcę powinien podać takie dane jak imię i nazwisko, numer PESEL lub numer i serię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport). Jeżeli abonent nie jest osobą fizyczną, konieczne jest podanie nazwy firmy, numer REGON, NIP lub KRS czy inne dane dla właściwego rejestru. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest nie tylko gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych osobowych abonentów, ale i dostosowanie się do przepisów związanych z wdrożeniem RODO.

W razie wątpliwości, kwestiami formalnymi związanymi z określeniem treści umowy może pomóc kancelaria prawna, świadcząca usługi związane z prawem telekomunikacyjnym, prawem mediów oraz ochroną danych osobowych. Ten dział prawa jest niestety dosyć trudny, z racji tego, że często występują w nim zmiany i poprawki, nad którymi ciężko jest nadążyć. Pomoc prawna może być więc przydatna, szczególnie w przypadku przedsiębiorców świadczących takie usługi.

Kategoria: Obsługa prawna firm, Prawo telekomunikacyjne, Umowy elektroniczne

Komentarze

2 komentarze do “Co powinna zawierać umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych?”

 1. Nadia

  Ustawa określa zasady ustalania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z wykazem wszystkich najistotniejszych informacji, do których musi się dostosować przedsiębiorca. – to już wszystko jasne. Piszę przekornie. Czasami mam wrażenie, że nie da się tych ustaw zrozumieć tak na chłopski rozum. Czego by człowiek nie chciał, musi prosić prawników o interpretację.

  18 listopada 2019 - 23:22 #
  • Francesca

   Niestety po to właśnie są te umowy, żeby złapać jak najwięcej jeleni w swoje sieci:)

   13 grudnia 2019 - 22:42 #

Dodaj komentarz