Piloty do telewizora

Prawo telekomunikacyjne w firmie – prawa i obowiązki przedsiębiorców

  • Autor:Paula Tarnobrzeska
  • brak komentarzy

Prawo telekomunikacyjne to dziedzina, która jest dosyć skomplikowana i często wprowadzane są do niej zmiany. Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne muszą być więc na bieżąco, by zgodnie z prawem działać na rynku. Pomocne są w tym kancelarie prawne, które są biegłe w tym zakresie i pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości. Poniżej przybliżymy czym jest prawo telekomunikacyjne i jakie wynikają z niego prawa i obowiązki.

Czym jest prawo telekomunikacyjne?

Prawo telekomunikacyjne określa ustawa z 2004 roku o Prawie telekomunikacyjnym z późniejszymi zmianami. Jej celem jest stworzenie warunków dla wspierania równoprawnej konkurencji wśród firm świadczących usługi telekomunikacyjne, ale też rozwój infrastruktury, zapewnienie użytkownikom korzyści wynikających z usług zróżnicowanych cenowo i jakościowo.

Co określa ustawa o Prawie telekomunikacyjnym?

W ustawie zawarte są informacje odnośnie wykonywania i kontroli działalności telekomunikacyjnej, określone są prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz użytkowników. Ponadto, w dokumencie znajdują się również warunki podejmowania takiej działalności, regulowania rynków telekomunikacyjnych, świadczenia usługi powszechnej, ochrony użytkowników usług, przetwarzania danych w telekomunikacji i ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej. Prawo telekomunikacyjne wchodzi w skład prawa nowych technologii. Ustawa jest nowelizowana, wdraża też pakiet dyrektyw Wspólnot Europejskich.

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, czyli kto?

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni to podmioty gospodarcze, które są uprawnione do prowadzenia działalności polegającej na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych oraz innych udogodnień, a także świadczeniu usług telekomunikacyjnych.

Do czego uprawnieni są przedsiębiorcy telekomunikacyjni?

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni uprawnieni są świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwani są też „dostawcami usług”. Oprócz tego, przedsiębiorcy upoważnieni są do dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących, wówczas określani są mianem „operatorów”. Działalność telekomunikacyjną mogą świadczyć nie tylko przedsiębiorcy, ale też jednostki samorządu terytorialnego. Zawiłości prawa telekomunikacyjnego, w tym odnośnie spraw przedsiębiorców, mogą wyjaśnić kancelarie prawne zajmujące się szeroko pojętym prawem elektronicznym.

Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Przedsiębiorcy telekomunikacyjny mają wiele obowiązków, które szczegółowo określone są w ustawie o Prawie telekomunikacyjnym. Są oni zobligowani m.in. do: obowiązków informacyjnych wobec prezesa UKE, jak i użytkowników końcowych, zapewnienia dostępu do usług telekomunikacyjnych, konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego, obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego. Ponadto, na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych ciąży obowiązek uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Niedopełnienie tego podlega karze nakładanej przez sąd rejonowy.

Kategoria: Firma w internecie, Prawo telekomunikacyjne

Komentarze

Brak odpowiedzi do “Prawo telekomunikacyjne w firmie – prawa i obowiązki przedsiębiorców”

brak komentarzy

Dodaj komentarz