kłódka na laptopie

Czym jest cyberprzestępczość? Rodzaje przestępstw komputerowych

  • Autor:Lena Karel
  • brak komentarzy

Coraz więcej mówi się o cyberprzestępczości. W mediach wspomina się o atakach hakerów. Wielu z nas nie bierze tego do siebie. Raczej uważa się, że to sprawy banków, dużych przedsiębiorstw. Prawda jest jednak taka, że cyberprzestępczość ma różne oblicza. Wiele z nich wymierzonych jest również w zwykłych Kowalskich.

Cyberprzestępczość – definicja

Na początku warto sobie odpowiedzieć na pytanie o to, co to jest cyberprzestępczość? Pod tym pojęciem ukrywa się wszelkiego rodzaju działalność przestępcza, która odbywa się za pomocą komputerów lub innych tego typu urządzeń elektronicznych. Często miejscem działania jest również Internet. W związku z tym, że przestępcy mają różne metody działania i korzystają z różnego rodzaju narzędzi, wyróżnić można kilka rodzajów cyberprzestępczości.

Rodzaje przestępstw komputerowych

Na początku warto zdać sobie sprawę z tego, że cyberprzestępczość w Polsce występuje. Co więcej, zagraża zarówno firmom, jak i osobom prywatnym. Do najpowszechniejszych przestępstw komputerowych należą te, których popełnienie jest możliwe tylko w Internecie, a więc phishing i malware. Warto jednak poznać wszystkie oblicza cyberprzestępczości. Rodzaje przestępstw komputerowych:

  • Phising – polega na działaniu mającym na celu zdobycie wrażliwych (poufnych) danych, takich jak np. hasła do aplikacji, ale i inne informacje. Najczęściej do phisingu wykorzystywane są maile. Hakerzy podszywają się pod osoby lub instytucje, które darzymy zaufaniem. W wiadomości e-mail mogą być linki lub pliku, w których kliknięcie lub otwarcie może źle się skończyć.
  • Malware – to przestępstwo komputerowe, do którego wykorzystywane jest złośliwe oprogramowanie. Najczęściej poprzez spyware, czyli szpiegowanie w sieci, konie trojańskie do podszywania się pod aplikacje i programy, których się używa, ransomware – blokujące dostępu do systemu komputerowego, ale i keyloggers, czyli rejestrator klawiszy oraz klasycznie przez wirusy, robaki.
  • Skimming – przestępstwo polegające na nielegalnym skopiowaniu zawartości paska magnetycznego lub chipa karty płatniczej bez wiedzy jej posiadacza w celu wytworzenia kopii i wykonywania nieuprawnionych płatności za towary i usługi lub wypłat z bankomatów.
  • Oczywiście dzięki temu internetowi i komputerom możliwe są i przestępstwa takie jak kradzież tożsamości, stalking, ale i wykroczenia związane z własnością intelektualną, czyli piractwo komputerowe, naruszenie praw związanych ze znakami towarowymi.

Cyberprzestępczość – jak walczyć z łamaniem prawa w sieci?

Przede wszystkim warto wiedzieć, jak ważne jest to, by chronić się przed możliwością wyzysku danych przez Internet czy z użyciem kart bankowych. Warto ustawiać silne hasła, często je zmieniać, nie zapisywać ich na dyskach, nie wchodzić w podejrzanie linki czy otwierać plików wysłane w wiadomości e-mail.

Ważne jest jednak również to, by w razie jakichkolwiek problemów – zgłaszać sprawę do prawników. Może się okazać, że to przestępstwo komputerowe wymierzone było w wiele osób. Dzięki temu można uchronić kolejne osoby, dać zadośćuczynienie oszukanym i ukarać winnych. Dobrze jest więc nie wstydzić się, że zostało się w ten sposób zaatakowanym i zgłaszać tego typu wykroczenia przeciwko np. danych osobowych w internecie czy własności intelektualnej. Odpowiedzialność karna za przestępstwa komputerowe jest zapisana w kodeksie, więc są już sposoby na to, by ukarać winnych.

Kategoria: Konsument w internecie, Ochrona danych osobowych, Ochrona danych w internecie, Prawo autorskie, Przestępstwa komputerowe

Komentarze

Brak odpowiedzi do “Czym jest cyberprzestępczość? Rodzaje przestępstw komputerowych”

brak komentarzy

Dodaj komentarz