Porozumienie

Na czym polega zwalczanie nieuczciwej konkurencji?

  • Autor:Anna Bonar
  • brak komentarzy

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą wiedzą, jak poważne mogą być skutki nieuczciwej konkurencji. Na szczęście prawo określa, w jaki sposób walczyć z takimi praktykami. Dlatego wyjaśniamy, co to jest nieuczciwa konkurencja i na czym polega jej zwalczanie.

Co to jest nieuczciwa konkurencja?

Ustawa o nieuczciwej konkurencji określa, że są to działania sprzeczne z prawe, które zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy, rzadziej klienta. Ponadto przepisy te precyzują, jakie środki można zastosować, aby podjąć walkę z nielegalnymi praktykami, o czym będziemy jeszcze wspominać.

Co ciekawe, warto wiedzieć, że ustawa ta za przedsiębiorcę uważa nawet takie podmioty, które nie zostały zarejestrowane. A jakie czyny uznawane są za nieuczciwą konkurencję? Podajemy przykłady.

Przykłady nieuczciwej konkurencji

Jednym z najpopularniejszych przykładów nieuczciwej konkurencji, który został wymieniony w powyższej ustawie, jest wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa. I nie dotyczy to wyłącznie podszywanie się pod nazwę lub logo innej firmy, ale także stosowania charakterystycznych logotypów, fontów czy też skrótów. Mowa jest tu przede wszystkim o wykorzystaniu identyfikacji wizualnej przywołującej jednoznaczne skojarzenia z innym sklepem, przedsiębiorstwem.

Często stosowaną praktyką jest również wprowadzające w błąd oznaczenie towarów. Dotyczy to tzw. podróbek, czyli produktów łudząco podobnych do oryginału. Proceder ten jest stosowany zazwyczaj w przypadku branży odzieżowej, obuwniczej, choć nie tylko. W przypadku tak podrobionych towarów zwykle nieznacznie zmieniana jest nazwa czy logo marki.

Jednym z największych problemów jest naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa lub nakłanianie do rozwiązania umowy. Pierwszy przypadek obejmuje przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji poufnych, naruszających interes przedsiębiorcy. Natomiast nakłanianie do rozwiązania umowy polega przede wszystkim na oferowanie profitów klientom za przejście do konkurencyjnej firmy.

Jako ostatni, często spotykany przykład nieuczciwej konkurencji chcielibyśmy podać zakazaną reklamę. Ustawa przewiduje, że dotyczy to reklamy zawierającej nieprawdziwe lub niepełne informacje, reklamy imitującej inną kampanię marketingową, nieuprawnioną reklamę porównawczą czy co się ostatnio często zdarza – reklamę, która odwołuje się do lęków klienta lub łatwowierności dzieci.

Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją?

Z nieuczciwą konkurencją można walczyć na drodze cywilnoprawnej lub karnej. Oznacza to, że właściciel firmy stosującej takie praktyki może zostać zarówno ukarany karą grzywny, jak i pozbawienia wolności.

Przy czym trzeba tu podkreślić, że sprawy te odbywają się wyłącznie na wniosek poszkodowanego. Można przy tym żądać m.in. zaniechania nielegalnych działań, usunięcie ich skutków lub naprawy wyrządzonej szkody. Często praktykuje się także, aby zasądzić na przedsiębiorstwie stosującym nieuczciwą konkurencję określoną sumę pieniężną, która przeznaczona ma być na wspieranie kultury polskiej czy ochronę dziedzictwa narodowego.

Natomiast wniosek składać należy do sądu ochrony konkurencji i konsumentów, trzeba mieć przy tym pewność, że posiada właściwą formę prawną i zawarte są w nim wszystkie niezbędne elementy.

Kategoria: Firma w internecie, Obsługa prawna firm, Przestępstwa komputerowe

Komentarze

Brak odpowiedzi do “Na czym polega zwalczanie nieuczciwej konkurencji?”

brak komentarzy

Dodaj komentarz