nieuczciwa konkurencja w internecie

Przykłady nieuczciwej konkurencji w internecie, gdzie zgłaszać?

  • Autor:Jan Kubik
  • 1 komentarz

Prowadząc działalność gospodarczą, bardzo często sięgamy w przestrzeń wirtualną, wykorzystujemy internet w celach biznesowych. Rywalizacja w branży, stała walka o klienta w sieci sprzyja nieuczciwym praktykom rynkowym, które godzą w interesy przedsiębiorcy i pozostałych uczestników obrotu. Na czym polega nieuczciwa konkurencja w internecie, gdzie można zgłaszać naruszenia prawa?

Na czym polega nieuczciwa konkurencja w internecie?

Pozorna anonimowość w wirtualnej przestrzeni, szeroki krąg odbiorców, możliwość szybkiej wymiany informacji sprawiają, że niektórzy przedsiębiorcy postępują w sieci wbrew obowiązującym normom prawnym, nie stosują się do zasad netykiety. W opinii wielu w cyberprzestrzeni nie obowiązują takie same zasady współpracy jak w realiach tradycyjnego obrotu gospodarczego. Jednak reguły handlu elektronicznego, prowadzenie biznesu w sieci obwarowane są przepisami prawa, mającymi na celu chronić zarówno usługodawcę jak i jego klientów.

Nieuczciwa konkurencja w internecie dotyczy każdej aktywności uczestnika działalności gospodarczej, która pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami. To zachowania, które naruszają interes pozostałych przedsiębiorców oraz konsumentów. Aktem prawnym, który wskazuje, jakie zachowania uznaje się za czyny nieuczciwej konkurencji jest ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Są nimi np. wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa lub nieuczciwa lub zakazana reklama.

Cybersqatting – co to jest?

Wyimaginowane poczucie bezkarności połączone z walką o wpływy w internecie prowadzą często do celowych zachowań, które szkodzą konkurencyjnej działalności. Jednym z nich jest tzw. cybersqatting, inaczej piractwo domenowe, które polega na rejestrowaniu lub używaniu cudzej domeny internetowej, która w sieci stanowi indywidualny, charakterystyczny znak przedsiębiorstwa lub instytucji.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest w tym przypadku wykorzystywanie cudzej domeny na swoją korzyść, chęć wzbudzenia u klienta skojarzeń z innym, znaczącym graczem na rynku. Piractwo domenowe to wykorzystanie cudzych znaków towarowych i stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji w sieci.

Czym jest typosqatting?

Każdemu z nas zdarza się popełnić błąd podczas wpisywania adresu internetowego w polu przeglądarki. Musimy mieć jednak świadomość, że niewielka omyłka, tzw. literówka może nas prowadzić do zupełnie innej domeny niż zamierzona, w której często oferowane są do sprzedaży rozmaite usługi i produkty.

Typosqatting, zwany inaczej porywaniem URL, to technika polegająca na wprowadzaniu użytkowników internetu w błąd, poprzez wykorzystanie typowych błędów literowych, które popełniamy podczas wpisywania adresu internetowego. To powszechny przejaw nieuczciwej konkurencji w sieci, w polskiej rzeczywistości typosquatterzy często pomijają kropki pomiędzy „www” a nazwą serwisu.

Meta tagi i nieuczciwa konkurencja w sieci

Słowa kluczowe w przestrzeni wirtualnej stwarzają możliwość wyszukania pożądanej strony internetowej, a znaczniki meta są często narzędziem nieuczciwej konkurencji w internecie. Używanie w meta tagach słów kluczowych w postaci cudzych znaków towarowych, które są niewidoczne dla użytkowników sieci jest niedopuszczalne. Znaczniki meta, które naruszają prawo do znaków towarowych są przejawem nieuczciwej konkurencji.

Spam jako forma nieuczciwej konkurencji w internecie

Spam kojarzony jest, przede wszystkim z niepożądaną informacją, która wysyłana zostaje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niechcianą treść możemy otrzymać też z telefonu komórkowego, czy z okienek reklamowych, które pojawiają się na stromach internetowych. Niezamówiona korespondencja zazwyczaj wywołuje u odbiorcy ujemne skojarzenia i zniechęca do nadawcy przekazu.

W kontekście ustawy o nieuczciwej konkurencji spam jest czynem w zakresie reklamy, która stanowi ingerencję w sferę prywatności. Dotyczy to, przede wszystkim uciążliwego dla klienta nagabywania w miejscach publicznych, przesyłania na jego koszt niezamówionych towarów lub nadużywania technicznych środków przekazu informacji.

Nieuczciwa konkurencja w internecie – gdzie zgłaszać?

Wszelkie praktyki nieuczciwej konkurencji w internecie należy zgłaszać, trzeba mieć świadomość możliwości podnoszenia roszczeń z tego tytułu. W sytuacji kiedy podejrzewamy, że określone zachowanie wypełnia znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, warto skorzystać z porady kancelarii prawnej, która specjalizuje się w sprawach przedsiębiorców w internecie. Doświadczeni prawnicy doradzą, co zrobić w sytuacji naruszeń.

W sprawie przejawu nieuczciwej konkurencji w sieci można złożyć pozew do sądu rejonowego na zasadach ogólnych i wystąpić m.in. z roszczeniem zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, bądź wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Jeżeli doszło do sporu w posługiwaniu się określoną domeną, fakt ten można zgłaszać do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie.

Kategoria: Firma w internecie, Prawo IT

Komentarze

jedna odpowiedź do “Przykłady nieuczciwej konkurencji w internecie, gdzie zgłaszać?”

  1. Michał

    A ja głupi myślałem, że literówki to po prostu błąd, a nie typosquatting. Swoją drogą ciekawa nazwa:D. Ktoś Ci zesquatuje stronę;]. No bardzo nieładnie!

    3 sierpnia 2021 - 06:31 #

Dodaj komentarz