Zakupy online

Jak zgłosić naruszenie praw konsumenckich?

  • Autor:Mateusz Kropka

Prawa konsumenckie zostały bardzo dokładnie określone w ustawie. Dzięki temu, w momencie, gdy jesteśmy świadkami lub ofiarami nieuczciwego postępowania ze strony przedsiębiorcy, mamy pełne prawo zgłosić to odpowiednim organom. Gdzie można tego dokonać Jakie możliwości ma konsument, który poczuje się oszukany?

Gdzie można zgłosić naruszenie praw konsumenckich?

Prawami konsumentów zajmuje się UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest to centralny urząd antymonopolowy, który działa zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Ustawa dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy w sposób nieuczciwy i nierzetelny oferują swoje usługi, wprowadzając konsumenta lub konsumentów w błąd, jak i tych przedsiębiorców, którzy prowadzą nieuczciwe praktyki związane z działalnością i konkurencją na rynku.

Jak zgłosić naruszenie praw konsumenckich?

Zgłaszać można się osobiście, telefonicznie, przez formularz na stronie UOKiK oraz mailowo. Do wyboru mamy infolinię konsumencką, konsumenckie centrum porad, wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej, a także oddziały federacji konsumentów oraz rzeczników konsumentów. Wszystkie najpotrzebniejsze informacje i przydatne porady, jak radzić sobie z nieuczciwym przedsiębiorcą, można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej UOKiK. Dotyczy to przede wszystkim spraw indywidualnych, możliwe jest jednak także zgłoszenie zbiorowe.

W jakich sprawach można zgłaszać naruszenie praw konsumenckich?

Będąc ofiarą czy świadkiem nieuczciwych praktyk przedsiębiorcy, można zgłosić się do UOKiK po porady związane z różnymi aspektami rynkowymi. Dzięki temu konsumenci mogą pozyskiwać informacje w sprawach związanych z:

  • Ubezpieczeniami i finansami – rzecznik finansowy przy sporach z bankami i innymi instytucjami finansowymi
  • Telekomunikacją – Centrum Informacji Konsumenckiej przy UKE w sprawach o świadczenie usług telekomunikacyjnych
  • Energią i paliwem – Punkt Informacji dla odbiorców energii i paliw gazowych, konflikt na linii konsument – przedsiębiorstwo
  • Podróżami kolejowymi i lotniczymi – Urząd Transportu Kolejowego i Komisja Ochrony Praw Pasażerów, konflikt na linii konsument – przewoźnik
  • Zakupami w UE oraz Norwegii i Islandii – Europejskie Centrum Konsumenckie

Konsumenci mają również prawo do konsultacji technicznych, jeżeli chcą uzyskać porady odnośnie jakości oferowanych usług. Ochrona ta dotyczy także pacjentów, dzięki czemu można zgłosić się do rzecznika praw pacjentów. Dodatkowo, w niektórych przypadkach dostępna jest także darmowa pomoc prawna, która pozwala na rozwiązanie powstałego problemu.

Zgłoszenie indywidualne czy zbiorowe przy naruszeniu praw konsumenckich?

Zależy do jakiego naruszenia doszło. W przypadku zgłoszeń indywidualnych, brane są pod uwagę zdarzenia o charakterze jednostkowym, dotyczących wybranej osoby i tego, jak została potraktowana przez przedsiębiorcę. Naruszenie zbiorowe praw konsumenckich mamy wówczas, gdy doszło do zastosowania bezprawnej praktyki przedsiębiorcy wobec nie jednej, a całej grupy osób. Dotyczy to zarówno konsumentów, będących jego klientami, jak i nieograniczonej liczby osób, które w sposób pośredni lub bezpośredni mogliby być jego kontrahentami.

Jeżeli więc doszło do nieprawidłowego naliczenia kosztów, wówczas mamy do czynienia ze sprawą indywidualną, jeżeli z kolei przedsiębiorca zastosował niewłaściwe wzory umów z niedozwolonymi postanowieniami lub niewłaściwie zarządzają danymi osobowymi klientów, wówczas poszkodowani są wszyscy klienci. Coraz częściej narażeni na nieuczciwe praktyki są konsumenci w internecie.

Czy pomoc prawna przy naruszeniu praw konsumenckich jest potrzebna?

Sprawy związane z naruszeniem praw konsumenckich bywają skomplikowane i trudne, szczególnie gdy przedsiębiorcy posługują się nieuczciwymi praktykami, wprowadzając w błąd swoich klientów. Pomoc kancelarii w takich przypadkach się przydaje, ponieważ prawnicy są w stanie po przeanalizowaniu dokumentów oraz dowodów wywnioskować czy rzeczywiście doszło do złamania praw. Pomogą także w rozwiązaniu problemu, tak na drodze polubownej, jak i sądowej.

Kategoria: Konsument w internecie, Ochrona danych w internecie