Prasa

Prawo prasowe w internecie – co musisz wiedzieć?

  • Autor:Anna Bonar
  • brak komentarzy

Wraz ze zmieniającymi się technologiami, zmianom podlegać musi również polskie prawodawstwo. Z tego względu niektóre formy działalności w internecie zostały objęte przepisami zawartymi w prawie prasowym. Co trzeba na ten temat wiedzieć? Kiedy należy rejestrować stronę internetową w sądzie i czy blog to już prasa?

Publikacje prasowe w internecie

Polskie przepisy dokładnie określają, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby publikacje mogły zostać uznane za prasę. Wraz z rozwojem technologii, zasady te zaczęto odnosić także do różnych form działalności w internecie. A kiedy strona www podlega przepisom prawa prasowego? Musze zostać spełnionych kilka czynników:

  • publikacje ukazują się w określonych odstępach czasu,
  • posiadają stały tytuł, nazwę, widoczne daty oraz kolejne numery,
  • cechują się otwartością i różnorodnością.

Jeśli więc strona internetowa spełnia wymienione przez ustawę cechy, istnieje obowiązek rejestracji jej w sądzie. Z tym mogą wiązać się jednak pewne wątpliwości, ponieważ regulacje te nie są jednoznaczne i czasami właściciele witryn nie wiedzą, czy te przepisy ich dotyczą. Wtedy najlepiej jest się skontaktować z prawnikiem, który pomoże ocenić, czy strona podlega rejestracji, czy nie. A jeśli zajdzie taka potrzeba, pomoże również z przygotowaniem dokumentacji, która jest niezbędna do przeprowadzenia tego procesu.

Rejestracja strony internetowej w sądzie

Internetowy dziennik lub czasopismo należy zarejestrować w Sądzie Okręgowym właściwym dla siedziby wydawcy. We wniosku należy uwzględnić takie informacje jak tytuł publikacji, dokładny adres redakcji, dane osobowe redaktora naczelnego, określenie wydawcy, jego siedzibę i adres, a także częstotliwość ukazywania się nowych artykułów (w przybliżeniu). Ponadto należy uiścić opłatę za rozpatrzenie wniosku.

Istotne jest, aby uwzględnić wszystkie te dane, w innym wypadku konieczne będzie uzupełnienie informacji, co wydłuży cały proces. A czemu jest to tak ważne? Ponieważ według ustawy, wydawanie prasy można rozpocząć dopiero po rejestracji w sądzie. Jest jeden wyjątek – jeśli decyzja nie została wydana w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, można rozpocząć swoją działalność.

A w jakich przypadkach najczęściej sąd odmawia rejestracji? Zwykle, gdy nazwa czasopisma/dziennika jest zbieżna z inną publikacją tego typu.

Natomiast za niedopełnienie obowiązku rejestracji strony internetowej grozi kara grzywny.

Blog a prawo prasowe

W kontekście prawa prasowego często pojawia się pytanie, czy blogi spełniające cechy wymienione przez ustawę, również podlegają rejestracji. Problem ten ma bardzo dużą skalę, ponieważ popularność tych stron internetowych z roku na rok się jest coraz większa, często są one codziennym źródłem informacji.

Większość blogów, w myśl ustawy, nie jest zaliczanych do prasy, ponieważ mają charakter prywatny, wpisy nie są publikowane w sposób powtarzalny, lecz spontaniczny. Ponadto stanowią subiektywne oceny i spostrzeżenia autora. Wątpliwości mogą pojawić się natomiast wtedy, gdy w pracę nad blogiem zaangażowanych jest kilka osób, a zakres tematyki jest szeroki.

Można jednak przyjąć, że rejestracji nie podlegają blogi, na których nie są zamieszczane ogólnoinformacyjne wpisy, a publikacje mają charakter opiniotwórczy. Nie trzeba też rejestrować prywatnych blogów prowadzonych przez jedną osobę oraz tych, które nie posiadają redakcji.

Kategoria: Prawo mediów

Komentarze

Brak odpowiedzi do “Prawo prasowe w internecie – co musisz wiedzieć?”

brak komentarzy

Dodaj komentarz