nagabuje

Pisywał listy, zaczepiał dentystkę na ulicy, nagabywał, nachodził sąsiadów, próbował wedrzeć się do jej domu….Stalking to uporczywe, powtarzające się złośliwe nagabywanie i naprzykrzanie się, które może u ofiary wywoływać poczucie zagrożenia.

Nadużywanie środków przekazu informacji, nagabywanie w miejscach publicznych lub przesyłanie na koszt konsumentów produktów, które nie zostały przez nich zamówione.

Dotyczy to, przede wszystkim uciążliwego dla klienta nagabywania w miejscach publicznych, przesyłania na jego koszt niezamówionych towarów lub nadużywania technicznych środków przekazu informacji.