Marketing w sieci

Jakie reklamy są niezgodne z prawem? Prawo mediów w Polsce

  • Autor:Anna Bonar
  • brak komentarzy

W obecnym świecie reklamy otaczają nas w każdej strony. Nie są już tylko w telewizji, gazetach czy w Internecie – nie da się ich uniknąć nawet podczas wizyty w kinie czy korzystania z aplikacji mobilnych. To doprowadziło do sytuacji, w której coraz częściej dochodzi do nadużyć w tym zakresie. A jakie reklamy jest niezgodna z prawem? Sprawdzamy.

Jakie reklamy są zakazane w Polsce?

W Polsce kwestie związane z reklamą regulowane są m.in. przez prawo prasowe czy ustawę o krajowej radiofonii i telewizji. Ale temat ten podejmuje też ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednak ze względu na to, że prawa przedsiębiorców są rozległą tematyką, omówimy je dokładniej za chwilę.

Obecne przepisy szczegółowo wymieniają, jakie reklamy są niezgodne z prawem. Wyróżnia się reklamę godzącą w dobre obyczaje lub uchybiającą godności człowieka, wprowadzającą w błąd klienta czy też – co w ostatnich latach jest najbardziej kontrowersyjne – odwołującą się do ich uczuć lub naiwności dziecka.

To są działania dość oczywiste, o których często się mówi. Jednak warto zdawać sobie sprawę z tego, że polskie prawo zabrania również formułowania wypowiedzi przedstawianych w formie neutralnych informacji, których celem jest przekonanie konsumentów do nabycia towaru lub usługi. Nie można też prowadzić kampanii reklamowej, która ingeruje w sferę prywatną klientów. Co to w praktyce oznacza? Nadużywanie środków przekazu informacji, nagabywanie w miejscach publicznych lub przesyłanie na koszt konsumentów produktów, które nie zostały przez nich zamówione.

Rodzaje reklam wprowadzających w błąd

Obecnie bardzo często można spotkać się z tym, że reklamy wprowadzają w błąd konsumentów, dlatego chcielibyśmy skupić się na tym obszarze. Co kryje się pod tym terminem? Zabiegi marketingowe, w ramach których przekazywane są nieprawdziwe informacje lub komunikaty sugerujące coś innego, niż jest w rzeczywistości. Ponadto wyróżnia się kilka typów reklamy wprowadzającej w błąd.

Jeszcze do niedawana powszechnym przykładem była reklama fałszywa, która zawierała treści niezgodne z prawdą – można to było zauważyć zwłaszcza w przemyśle spożywczym. Jednak wraz z rozwojem narzędzi marketingowych, coraz częściej zaczęła pojawia się reklama niepełna. Nie przekazuje ona nieprawdziwych informacji, lecz pomija te cechy produktu/usługi, które są istotne, a mogłyby negatywnie wpłynąć na sposób postrzegania towaru przez klienta.

Bardzo podobna jest reklama oszukańcza, której cechą charakterystyczną są niedomówienia, brak konkretnych informacji. W kontekście nieuczciwej konkurencji kontrowersyjna jest reklama porównawcza oraz reklama naśladowcza. Zabrania się również przekazu, który sugeruje, że dany produkt jest innowacyjny na rynku, a tak naprawdę wiele innych towarów posiada takie same cechy.

Reklamy a nieuczciwa konkurencja

Reklamy wprowadzające w błąd często definiowane są jako czyn nieuczciwej konkurencji. Dzieje się tak wtedy, gdy zagrażają lub naruszają one interesy innych przedsiębiorców. Przy czym nieistotne jest, czy została ona opracowana przez daną firmę, czy agencję reklamową, która działa na jej zlecenie.

Jak można z tym walczyć? Na drodze sądowej, na wyraźny wniosek poszkodowanego przedsiębiorcy, przy czym to on musi wcześniej dokładnie sprawdzić, czy reklama ta ma znamiona czynu nieuczciwej konkurencji. Jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, najlepiej jest skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie mediów.

Kategoria: Prawo mediów

Komentarze

Brak odpowiedzi do “Jakie reklamy są niezgodne z prawem? Prawo mediów w Polsce”

brak komentarzy

Dodaj komentarz