kradzież tożsamości

Wśród nich dość popularnym zjawiskiem jest kradzież tożsamości. Na czym polega? Jak da się przed nią ochronić? Czym jest kradzież tożsamości? Jak dochodzi do kradzieży tożsamości? Czy da się sprawdzić, czy dokonano kradzieży tożsamości?…Jak dochodzi do kradzieży tożsamości? Dzisiaj kradzież tożsamości jest bardzo łatwa. Internet daje przestępcom wiele możliwości na zdobycie danych osobowych innych osób. prawo IT w

Stalking – podszywanie się, kradzież tożsamości W dzisiejszych czasach często dochodzi także do podszywania się pod inną osobę, tzw. kradzieży tożsamości….Co ciekawe, kradzież tożsamości może być również działaniem… nieuświadomionym. Jak to? prawo IT w

Oczywiście dzięki temu internetowi i komputerom możliwe są i przestępstwa takie jak kradzież tożsamości, stalking, ale i wykroczenia związane z własnością intelektualną, czyli piractwo komputerowe, naruszenie praw związanych ze znakami towarowymi.